ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.2. Основи роботи з Cicode виразами та функціями

Д3.2.1. Мова Cicode, Cicode вирази та команди

Левова частка анімації Vijeo Citect реалізована через вирази та команди, що написані в форматі вбудованої мови програмування Cicode.

Cicode вирази (Cicode expressions) – це вирази, написані на мові Cicode, результатом виконання яких є певне значення, що може бути використане при анімації. Це може бути простою змінною чи константою, або виразом з арифметичними, логічними операціями або конкатенацією.

Cicode команди (Cicode commands) – це інструкція або набір інструкцій (операторів) для виконання, написаних на мові Cicode. По суті, це невеликі програми, написані на мові Cicode. Інструкції розділяються крапкою з комою і можуть викликати функції та змінювати значення змінних. Cicode команди можуть викликатися певними діями операторів (кліками миші чи натисканням клавіші, див. Д3.1.5 та Д3.1.14), при відкритті/закритті/відображенні сторінок (рис.Д3.1.22), при спрацюванні/відключенні тривоги (буде розглянуто в інших лабораторних роботах), при формуванні звіту, при реєстрації користувача в системі (буде розглянуто в інших лабораторних роботах). Також Cicode команди можна запускати з кожним перерахунком сторінки, помістивши на неї елемент "Объект Cicode".

Рис.Д3.1.22. Налаштування команд на різні події на сторінці.

У виразах та командах мови Cicode доступні операнди для наступних операцій:

-          арифметичні операції: "+" (додавання), "-" (віднімання), "/" (ділення), "*" (множення),  "MOD" (остача від ділення);

-          логічні операції: "AND", "OR", "NOT";

-          побітові логічні операції:  "BITAND", "BITOR", "BITXOR";

-          операції порівняння: ">" , "<", "=", "<>", ">=", "<=";

-          конкатенація: "+" (з'єднання двох рядків типу STRING);

У Cicode виразах та командах доступний виклик функцій, які можуть бути вбудованими в систему, або написані власноруч за допомогою редактору Cicode. Власні функції Cicode потрібні у тому випадку, коли необхідно створити багаторазово викликуваний код з передачею параметрів, або коли необхідний набір інструкцій не може вміститися в полі введення команди Cicode.  Вони створюються у файлах Cicode.

Cicode - це повноцінна мова програмування, яка має можливості роботи з власними змінними, умовні оператори, оператори циклів, підтримують багатопоточність та багато чого іншого. Приклад функції на мові Cicode приведений на рис.Д3.1.23. Даний курс не передбачає створення власних функцій. З деталями Ви можете ознайомитися в розділі довідки "Cicode Programming Reference".

Рис.Д3.1.23. Приклад функції Cicode.

Альтернативою функціям на мові Cicode в Vijeo Citect є вбудована мова VBA (Visual Basic for Application), яка не розглядається в даному курсі.