ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.15. Робота з символами (образами) та анімацією символів ("Набор образов")

Символи (symbols) – це графічні елементи, згруповані разом і доступні в якості готового бібліотечного елементу. Бібліотеки символів, що доступні в проекті, включають в себе символи усіх включених в нього проектів. Враховуючи, що проект "Include" включається в проект неявно, розробнику доступний великий набір символів, які містяться в ньому. Кожен проект може вміщувати декілька поіменованих бібліотек, кожна з яких може містити десятки символів. Ім'я символу буде складатися з назви бібліотеки і безпосередньо імені самого символу, які розділені крапкою.

Вставку символу на сторінку можна зробити через відповідну кнопку панелі інструментів (рис.Д3.1.20). Спочатку вибирається потрібна бібліотека, потім символ. Вставлений символ за замовченням зв’язаний з бібліотечним прототипом. Такий зв'язок дає можливість змінюючи прототип в бібліотеці, автоматично змінювати усі його екземпляри. 

Рис.Д3.1.20. Вставка символу та елементу "Набор символів".

Для символів доступно декілька налаштувань анімацій, аналогічна іншим елементам. Додатково є спеціалізований елемент "Набор образов (символов)" (див. рис.Д3.1.20), призначений для анімації зміни символів у залежності від значення виразу. Більшість налаштувань типів зміни символів аналогічні до налаштувань анімації кольору (див. Д3.1.9), за винятком нового типу - "Анимиров." Ця анімація передбачає два стани:

-          стан відключення, тобто коли вираз повертає нульове значення: у цьому випадку буде відображатися символ вказаний як "Off"

-          стан включення, тобто коли вираз повертає ненульове значення: у цьому випадку зображення буде змінюватися покадрово, кожен кадр якого заданий символом "FrameX";

На рис. Д3.1.21 показаний приклад налаштування анімації, в якій буде відображатися сірий символ мішалки в стані Mixer=0, а при  Mixer=1 буде відбуватися поступова зміна зелених символів мішалки в різних позиціях, що дасть ефект її обертання.

Рис.Д3.1.21. Налаштування анімації набору символів "Анимир".

Треба врахувати, що анімація "Набор символов" може працювати тільки з символами в растровому форматі. Для перетворення векторних елементів в растр можна скористатися командою "Инструменты"->"Конвертировать в растровое изображение".

У графічному редакторі можна створювати свої символи ("Файл"->"Создать"->"Символ") і зберігати їх у власних бібліотеках.