ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.13. Повзунок ("Регулятор")

У Vijeo Citect елемент можна рухати, тим самим змінюючи значення величини тегу. Ця анімація налаштовується через вкладку "Регулятор" (див. рис.Д3.1.15). Переміщення доступне по горизонталі чи вертикалі, або по обом осям одночасно. Зміщення в пікселях відносно початкового та кінцевого положення відповідає значенням властивостей діапазону тегу (мінімуму і максимум в одиницях виміру).

Опція "Непрерывное обновление тега" задає режим миттєвого запису значення в тег при кожному русі. Якщо опція не виставлена, то запис проводиться тільки після відпускання кнопки миші.  

На закладці "Вращающийся" можна задати поведінку кругового регулятору. Ця анімація доступна тільки при відсутності інших типів регулятору. Аналогічно анімації обертання, тут вказується кут повороту та зміщення початкової точки осі.       

Рис.Д3.1.15. Налаштування повзунку (вкладка " Регулятор ").