ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.11. Анімація зміни розміру ("Масштабирование")

За допомогою анімації масштабування (вкладка "Масштабирование") можна прив’язувати ширину елементу (закладка "По горизонтали") та висоту елементу (закладка "По вертикали") у відсотках до їх нормальних розмірів у відповідності до результату виразу "Выражение масштаба" (див.рис.Д3.1.13). Можна задати мінімум та максимум виразу, що співвідносяться до 0% та 100% масштабу відповідно, для чого виставляється опція "Укажите диапазон" та вписуються потрібні значення. Якщо опція не вказується, то значення будуть братися з властивостей діапазону тегу (мінімуму і максимум в одиницях виміру), вказаного в полі "Выражение масштаба". Масштабування проводиться відносно осі, вказаної в налаштуваннях "Смещение центральной оси".

Рис.Д3.1.13. Налаштування анімацій зміни розміру (вкладка " Масштабирование ").