ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.10. Анімація заповнення ("Заполнение"->"Уровень")

Ступінь заповнення вибраним в налаштуваннях кольором графічного елементу може змінюватися в залежності від результату виразу, вказаного на вкладці "Заполнение" (рис.Д3.1.12). При цьому вказується відповідність ступені наповненості (у %) до вказаного діапазону виразу. Якщо у якості виразу вказується змінна, то діапазон може братися з властивостей діапазону тегу (мінімуму і максимум в одиницях виміру) для чого опція "Укажите диапазон" не виставляється. Колір заливки береться з властивостей загального вигляду, а фон вказується у властивості "Цвет фона". Вибір напрямку заливки вказується у властивості "Напр. зал:".

Рис.Д3.1.12. Налаштування анімацій заповнення (вкладка "Заполнение").