ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.7. Властивості загального вигляду "Вид"

На вкладці "Вид" доступні загальні властивості зовнішнього вигляду елементу (рис.Д3.1.11). Кількість та перелік властивостей "Вид" та відповідно вкладок залежить від типу елементу. Для усіх елементів можливо налаштувати властивість видимості через вкладку "Видимость". Призначення інших властивостей розглянуто в інших розділах додатку. 

Рис.Д3.1.11. Налаштування загальних властивостей вигляду (вкладка "Вид").