ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.3. Графічні елементи

Зміст графічних сторінок Vijeo Citect наповнюється графічними елементами. Вони розміщуються розробником на сторінці та налаштовуються на етапі розробки, використовуючи редактор графіки. Графічні елементи можуть бути статичними, які не змінюють свої властивості, та динамічними, одна або декілька властивосте яких залежить від значення змінних або результату виразів.

Вставка елементів може проводитись через команди пунктів меню здебільшого "Объекты" та "Правка".  Vijeo Citect для зручності пропонує палітру інструментів (див рис.Д3.1.4). Активація/деактивація відображення палітри доступна через меню "Вид"->"Показать инструменты". У останніх версіях Vijeo Citect пропонуються такі графічні інструменти:

-          для рисування ліній, прямокутників, еліпсів, багатокутників ("полигон");

-          "труба" - для рисування труб;

-          "текст" - для вставки статичного тексту

-          "число" - для вставки тексту, що змінюється в залежності від значення змінної чи виразу;

-          "кнопка" - для вставки командних кнопок;

-          "набор образов" – для вставки анімації, що показує на сторінці різні символи (образи) в залежності від значення змінної чи виразу;

-          "тренд" - для вставки елемента відображення змінної у вигляді простого тренду;

-          "объект Cicode" – для вставки функцій Cicode, що викликаються при кожній обробці сторінки; 

-          "символ" – для вставки бібліотечного графічного елементу;

-          "джин" – для вставки бібліотечного графічного елементу з вбудованою анімацією;

-          "ActiveX" – для вставки графічного компоненту ActiveX, який зареєстрований у Windows на даному ПК;

-          "анализатор процессов" – для вставки компонента Аналізатору процесу у вигляді тренду;

-          "элемент обмена с базами данных" – для вставки компоненту обміну з базами даних;

-          "Vijeo WEB Gate" – для вставки компоненту (вбудованого вікна) роботи з підключеною панеллю оператору Magelis XBT (виробництво Schneider Electric);

-        "Pelco Camera" -  для вставки компоненту роботи з камерами Pelco (компонент інсталюється окремо за необхідністю).  

Рис.Д3.1.4. Палітра інструментів та відповідні пункти меню графічного редактору.

 Налаштування багатьох графічних інструментів розглядається нижче. Елементи "Тренд", "Джин", "Анализатор процессов", "объект Cicode" будуть розглядатися в наступних лабораторних роботах.  Елементи "элемент обмена с базами данных", "Vijeo WEB Gate" та "Pelco Camera" не будуть задіяні в лабораторних роботах даного курсу.

На сторінки можна також  імпортувати графічні файли через меню "Файл"->"Импорт". Кольори імпортованої графіки можна відредагувати (наприклад замінити кольори) за допомогою вбудованих інструментів (див. Д3.1.6 робота з кольорами).    

Графічні елементи можна групувати, виділивши їх разом та викликавши відповідну команду з контекстного меню. Редагувати властивості елементів в середині групи можна доступившись до них через комбінацію "CTRL" + подвійний лівий клік миші.

Якщо необхідно зафіксувати певний набір графічних елементів, для використання їх в редакторі в якості фона, можна вибрати необхідні елементи та викликати команду меню "Правка"-> "Фиксировать объект". Для тимчасового відключення режиму фіксації для усіх фіксованих об’єктів на сторінці викликається команда "Правка"-> "Не учитывать фиксацию". Відміна фіксації для вибраних об’єктів проводиться через команду меню "Правка"-> "Отменить фиксацию".

Розміри графічних елементів та позицію курсору можна побачити в панелі статусу (нижній правий куток екрану).

Кожен елемент на сторінці має унікальний ідентифікатор – Animation Number (AN), який можна подивитися у його властивостях на вкладці "Доступ" в полі "Объект ТА". Ідентифікатор AN використовується в багатьох функціях в якості вказівника на елемент, який задіяний в функції. Крім того, за цим ідентифікатором можна зробити перехід до потрібного елементу, використовуючи меню "Инструменты" ->"Перейти к объекту".