ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Мнемосхема для процесу нагрівання ("Heat")

28. Використовуючи вже відомі вам елементи та анімацію, реалізуйте мнемосхему для процесу нагрівання ("Heat").

Для визначення змінних тегів, що використовуються в анімаціях, скористайтеся документом "Завдання", або/та операторським екраном Unity PRO (подивитися прив’язку елементів), так як імена тегів Vijeo Citect співпадають з назвою змінних в проекті ПЛК.  Можливий варіант кінцевої мнемосхеми показаний на рис.3.4:

  • нанесіть базові статичні векторні елементи та, за необхідності, символи поверх підкладки;
  • розмістіть числові елементи для відображення усіх плинних та заданих значень; для цього можете скористатися джинами "Parameter2" з бібліотеки "keyentry" для заданого значення, так як це було зроблено в лабораторній роботі №2);
  • видаліть підкладку
  • розмістіть елементи відображення стану та значень з відповідною анімацією: еліпси з анімацією кольору, лінії переключення з анімацією видимості;
  • розмістіть кнопки або інші зображення для керування станом програмного задатчика, веденого регулятору, блоку ручного управління;  

     Рис.3.4. Варіант виконання мнемосхеми "Heats". 

29. У елементі відображення заданого значення (але не джині) реалізуйте анімацію введення з віртуальної клавіатури (тег HEA_TC1_SP), як це показано в додатку  Д3.2.5. Функція виклику віртуальної клавіатури .

30. Реалізуйте можливість зміни значення виходу на клапан (тег HEA_TV1) за допомогою повзунку (див. Д3.1.13. Повзунок ):

  • нарисуйте вертикальну лінію і два прямокутника, як це показано на рис.3.5
  • визначте висоту лінії за допомогою статусної інформації
  • впишіть висоту лінії в якості максимального значення по вертикалі 

     Рис.3.5. Варіант реалізації вертикального повзунка. 

31. Створіть клавішу "cmdHome" (прив’язка до ESC) та "cmdInfo" (прив’язка до CTRL+I) як це показано в додатку  Д3.1.14. Робота з клавіатурними командами.

Створіть загальносистемну клавіатурну команду, яка забезпечує по натисненню "cmdHome" відкривання сторінки "Base". Створіть клавіатурну команду на сторінках "Tanks" та "Heat", яка буде викликати функцію InfoForm (див. Д3.2.4. Функція InfoForm). Перевірте роботу клавіш на усіх основних мнемосхемах.  

32. Зробіть резервну копію проекту, скопіюйте її на змінний носій.

У випадку роботи в лабораторії – покажіть викладачу, і з його відома видаліть свій проект з провідника проектів.