ЛР3.Ч3.Основи роботи з Cloud Foundry в IBM Cloud

2. Інсталяція та знайомство з CLI (Cloud Foundry Command Line Interface)

2.1. Інсталяція CLI.

Завантажте Cloud Foundry Command Line Interface з цієї сторінки  .  Для ОС Windows 64 bit пряме посилання для завантаження архіву знаходиться за цим посиланням. Для 32-х бітних версій Windows та інших ОС можна скористатися попередніми версіями CLI, зокрема звідси ставиться для Win32.

Розпакуйте  архів і запустіть інсталяцію з файлу cf_installer.exe.

 

2.2. Виведення базових опцій команди CLI.

CLI є консольною утилітою. Запустіть командний рядок (cmd) в якому наберіть команду

cf

Набір cf без аргументів виводить перелік найбільш вживаних глобальних опцій.

Перелік всіх опцій наведений за цим посиланням.

2.3. Конфігурування точки доступу консолі до хмари.

Для доступу для керування Cloud Foundry необхідно ввести точку доступу API. Для цього використовується опція api. Для отримання допомоги по даній опції в командному рядку наберіть:

cf api -h

Введення опції передбачає вказівку URL в якості точки введення. Якщо URL не вказаний, команда виводить точку доступу API, яка зараз використовується.  Для керування хмарним застосунком Node-RED необхідно підключитися до https://api.eu-gb.bluemix.net, тобто ввести:

cf api https://api.eu-gb.bluemix.net

2.4. Реєстрація користувача.

Після успішного задавання точки доступу необхідно залигуватися за допомогою опції login

cf login

після чого ввести

  • ім’я користувача (пошта)
  • і пароль (при введенні паролю символи не відображаються)

2.5. Перегляд списку та стану застосунків

Для перегляду стану застосунків введіть команду

cf apps

При нормальному стані список матиме вигляд як на рис.3.

рис.3.

Однак, якщо після минулого запуску застосунок переходив у режим sleep (про це мало повідомлятися поштою), він можливо буде знаходитися в режимі помилки. Як виправити цю ситуацію буде розглянуто нижче.

Більш детальну інформацію про застосунок можна отримати по команді

cf app app_name

де app_name – назва застосунку Node-RED.

Зробіть копію екрану для звіту.

2.6. Перегляд значення змінних середовища

Змінні середовища (Environment Variables) - це засіб, за допомогою якого середовище виконання CF взаємодіє з розгорнутим застосунком. Змінні середовища можуть використовуватися для задавання параметрів роботи застосунків. Значення змінних середовища можна подивитися через IBM Cloud консоль.

Увійдіть у консоль вашого аккаунту IBM Cloud https://cloud.ibm.com/login.  Перейдіть до налаштування вашого застосунку Node-RED. Перейдіть на вкладку «Runtime» ->  «Environment variables» (рис.4) 

Для перегляду змінних середовища можна скористатися командою CLI. Наберіть команду:

cf env  ap_name

де ap_name – назва застосунку Node-RED.

Перелік усіх змінних середовища CF доступний за цим посиланням. Змінна VCAP_SERVICES вміщує дані про ті сервіси, до яких відбувається під’єднання, і вона може бути використана на всіх стадіях розгортування та роботи застосунку. Згідно опису, ця змінна має JSON формат, який включає в себе об’єкти, кожен з яких відповідає за сервіс, який підключений до застосунку.

2.7. Перегляд списку підключених сервісів

Подивіться на змінну VCAP_SERVICES, знайдіть, які сервіси підключені. Перелік цих сервісів також доступний у консолі на вкладці Connections (рис.5)

рис.5

Також вони будуть доступними в переліку сервісів Cloud Foundry (Resource list)  (рис.6).

рис.6

 Також їх можна подивитися через CLI, у командному рядку введіть

cf services

Зробіть копію екрану.

У таблиці 1 наведені поля сервісів. Проаналізуйте значення цих полів та знайдіть їх в налаштуваннях сервісу Cloudant з Cloud Foundry Services консолі.

Таб.1 Призначення полів  VCAP_SERVICES

Attribute

Description

binding_name

Ім'я, присвоєне сервісу, яке прив'язується користувачем

instance_name

Ім'я, присвоєне користувачем

name

Ім'я binding_name, якщо воно існує; інакше ім'я екземпляру

label

Назва мітки сервісу

tags

Масив рядків, які застосунок може використовувати для ідентифікації екземпляра сервісу

plan

План обслуговування, вибраний під час створення екземпляра сервісу

credentials

Об'єкт JSON, що містить облікові дані, необхідні для доступу до екземпляра сервісу