Лекція 2.1. Використання RESTful

8. Заключення

Технологія REST - це спосіб проектування Web-сервісів, менше залежний від закритого проміжного програмного забезпечення (наприклад, серверу застосунків), ніж моделі SOAP і WSDL. У певному сенсі REST, завдяки акценту на ранні інтернет-стандарти URI і HTTP, є поверненням до епохи Web, коли ще не було великих серверів додатків. Як ви побачили з розгляду принципів проектування RESTful-інтерфейсу, XML поверх HTTP є потужним інтерфейсом, що дозволяє внутрішнім застосункам (наприклад, призначеним для користувача інтерфейсів, заснованим на технології Ajax (Asynchronous JavaScript + XML)), легко підключатися і звертатися до ресурсів і споживати їх. Фактично саме хороша сумісність Ajax і REST стала причиною сьогоднішньої популярності REST.

Подання системних ресурсів через RESTful API - це гнучкий спосіб забезпечення різних додатків даними в стандартному форматі. Це допомагає виконати вимоги до інтеграції, що мають вирішальне значення для створення систем, що дозволяють легко комбінувати дані (машапів), а також для побудови на основі набору базових RESTful-сервісів більших конструкцій.