Лекція 2.2. Передача даних в архітектурі IIoT: MQTT

7. Теми повідомлень та використання шаблонів MQTT

https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-5-mqtt-topics-best-practices/

Теми повідомлень (Topic)

У MQTT слово «тема» («topic») відноситься до рядка UTF-8, який брокер використовує для фільтрування повідомлень для кожного зв'язаного клієнта. Тема складається з одного або декількох рівнів. Кожен рівень теми розділений косою рискою  (роздільник рівня теми).

Клієнтові не потрібно створювати потрібну тему, перш ніж її публікувати або підписатися на неї. Брокер приймає кожну дійсну тему без попередньої ініціалізації.

Приклад теми:

Зверніть увагу, що кожна тема повинна містити щонайменше 1 символ і що рядок теми може мати пробіли. Теми є чутливими до регістру.

Коли клієнт підписується на тему, він може підписатися на конкретну тему опублікованого повідомлення, або використовувати шаблони для підписки на кілька тем одночасно. Шаблони (Wildcards) можуть використовуватися лише для підписки на теми, а не для публікації повідомлення. Існує два різних типи шаблонів: single-level(однорівневий) та multi-level(багаторівневий).