Стандарти ОРС

ОРС модель взаємодії

ОРС DA технологія базується на Клієнт-Серверній архітектурі. ОРС Клієнт користується послугами ОРС Сервера, використовуючи СОМ-інтерфейси його об’єктів. У наведеному на рис.8.3 прикладі, ОРС Клієнтом є SCADA-програма, задачею якої є відображення чотирьох змінних (%MW100-%MW103) які знаходяться на ПЛК. OPC Сервер отримує необхідні дані через драйвери зв’язку і зберігає їх у своїй базі даних реального часу. Для того щоб доступитися до даних ОРС Сервера, ОРС Клієнт створює для себе ОРС Group (Group1, Group2), в яких створює ОРС Item (Item1, Item2), що посилаються на ці дані.

  • ОРС Клієнт (OPC Client) – прикладна програма, яка вміє користуватися об’єктами OPC-Сервера за допомогою ОРС-інтерфейсів (підмножина СОМ-інтерфейсів).
  • ОРС-Сервер (OPC Server) – прикладна програма, яка надає доступ до визначених в специфікації ОРС СОМ-об’єктів за допомогою ОРС-інтерфейсів.

 З одним ОРС-Сервером можуть з’єднатися декілька ОРС Клієнтів. З іншого боку, одна і та сама програма ОРС-Клієнт, може одночасно користуватися послугами декількох ОРС-Серверів. Тобто ОРС технологія є мультиклієнтною і мультисерверною.

Так як ОРС-Сервер – це СОМ-Сервер, він реєструється на комп’ютері унікальним числовим ідентифікатором (GUID) та має строковий програмний ідентифікатор (ProgID). Тобто, для того щоб для ОРС-Клієнта визначити з яким ОРС-Сервером на тому самому ПК йому необхідно з’єднатися, достатньо вказати його ProgID.

Об’єкт ОРС-Item надає доступ до джерела даних (надалі тег) в межах ОРС-Сервера, яке ідентифікується  унікальним в межах сервера ідентифікатором ItemID. Тому при створенні ОРС-Item’а, вказується ItemID необхідного тега. Правила ідентифікації даних залежать від реалізації ОРС-Сервера, а механізм визначення їх джерел (наприклад адреса пристрою та змінної в ПЛК) як правило реалізується в конфігураторі цього сервера.

Список ItemID може мати плоску або деревовидну ієрархічну структуру, що дозволяє зручніше використовувати цей механізм в проектах з великою кількістю даних. Для навігації по списку/дереву ідентифікаторів ОРС-Сервер, як правило, має об’єкт OPC Browser.

ОРС-Item належить Клієнту, який його створив і тому його не можуть використовувати декілька Клієнтів. Тим не менше є можливість посилатися на одні і ті ж дані. На рис.8.3 два Клієнта одночасно використовують дані з %MW100 та %MW102, однак створюють для цього різні OPC-Item. Джерелом даних не обов’язково є змінна на зовнішньому пристрої, це можуть бути внутрішні дані самого Серверу.

З кожним ОРС-Item'ом асоціюється:

  • плинне значення (Value), тобто останнє значення яке отримав ОРС-Item від джерела даних;
  • відмітка часу (Time Stamp), тобто значення часу, коли було оновлений стан ОРС-Item;
  • якість (Quality), тобто величина, що характеризує стан ОРС-Item (як мінімум погана/добра/невизначена якість), зокрема з причин:
    • погана якість: помилка конфігурації, немає з'єднання з джерелом даних, помилка пристрою, помилка датчику (наприклад вихід за діапазон), помилка комунікації;
    • невизначена якість: вихід значення за заданий діапазон, неточність вимірювання, дані застарілі;     

Окрім наведених обов’язкових властивостей, кожен ОРС-Item може також додатково мати межі вимірювання, опис (коментар), одиниці вимірювання і т.д, що залежить від розробника OPC Серверу.  

OPC-Group – об’єкт ОРС Сервера, який призначений для виконання групових операцій над ОРС-Item’ами. Так як ОРС-Item не може існувати без цього об’єкту, спочатку ОРС Клієнт створює ОРС-Group, а потім в його межах створює ОРС-Item’и.

В інтерфейсі OPC DA 2.0 кожний ОРС-Group, як і все його наповнення, належить окремому ОРС-Клієнту. Механізм групування дозволяє розділяти дані за принципом читання/запису, періодичністю операцій та активувати/деактивувати відновлення змінних.