Стандарти ОРС

Функціонування ОРС з точки зори інтегратора

Найбільш часто ОРС-технологія використовується в якості універсального інтерфейсу до драйверів контролерів та периферійних пристроїв. Тобто разом з контролером може поставлятися спеціальна програма – ОРС Сервер, який надає доступ до змінних цього типу контролеру. Тобто ОРС Сервер з одного боку має драйвери для зв’язку з контролерами по конкретним протоколам промислових мереж, а з іншого - надає універсальний ОРС інтерфейс для зв’язку з сервером SCADA-програми. У такій системі SCADA буде ОРС Клієнтом

На рис.8.2 показана спрощена схема функціонування роботи ОРС технології в контексті описаної системи. База даних реального часу SCADA-програми (з умовною назвою "SamplSCADA"), збирає дані з чотирьох джерел:  ПЛК1, ПЛК2, ПЛК3 та ПЛК4. Для перших двох контролерів для збору даних використовуються драйвери зв’язку для цих ПЛК, вірніше для протоколів промислових мереж, по яким вони з’єднуються. Дані зчитуються (або записуються) з ПЛК в БДРЧ (базу даних реального часу). Зв’язок з ПЛК3 та ПЛК4 виконується через ОРС сервери з умовними назвами відповідно "Sampl.OPC" та "Exmpl.OPC" з використанням драйвера ОРС Клієнта. Тобто  ОРС Сервери через вбудовані драйвери зчитують дані з ПЛК та зберігають їх в своїй базі даних реального часу. SCADA-програма в свою чергу зчитує дані з ОРС Серверів. Запис даних відбувається аналогічно.

Для реалізації такого зв’язку користувач повинен:

  1. Налаштувати OPC-Сервер за допомогою спеціалізованої програми-конфігуратора, що поставляється разом з ним: створити всі необхідні змінні сервера, тобто дати їм ім’я (Item ID) та вказати джерела даних в ПЛК, на які вони посилаються.
  2. У SCADA-програмі вказати:
    • назву ОРС Сервера, з яким необхідно зв’язатися (ProgID). У нашому прикладі це будуть два сервери "Sampl.OPC" та "Exmpl.OPC". Інколи SCADA надає можливість вибору ProgID зі списку зареєстрованих ОРС Серверів.
    • для вибраної змінної в якості джерела даних вказати ім’я на ОР Сервері, тобто ItemID, що був створений на 1-му кроці. Як правило ItemID вибирається зі списку, який надає  Browser на стороні ОРС-Клієнта.