Стандарти ОРС

Загальна модель

У загальному випадку, технологія ОРС забезпечує одній програмі (ОРС Клієнту) доступ до даних процесу іншої програми (ОРС Серверу) через стандартний набір інтерфейсів. Розглянемо набір інтерфейсів, які базуються на СОМ-технології, через призму їх використання в системах АСУТП (рис.8.1). Це інтерфейси, які описуються специфікаціями  OPC DA, OPC A&E та OPC HDA. 

OPC DA (Data Access). СОМ-інтерфейси ОРСDА стандартизують доступ ОРС DA Клієнту до даних процесу ОРС DA Серверу. В свою чергу програма ОРС-Сервер, як правило здійснює обмін даними з контролерами або розподіленою периферією через специфічний, відмінний від ОРС, інтерфейс. В цьому випадку, ОРС DA Сервер надає доступ ОРС DA Клієнту до даних процесу пристроїв, з якими він обмінюється тому служить в якості програми-шлюза. У випадку використання ОРС DA Серверу для доступу до даних контролеру,  його можна назвати універсальним драйвером зв’язку. Слід зазначити, що ряд  SCADA-програм повністю базуються на ОРС (Genesis, Master SCADA).

OPC AE (Alarms & Events). ОРС АЕ Клієнт використовує ОРС АЕ Сервер для контролю за процесом, тобто за виникненням певних подій. Ці події налаштовуються в межах Серверу. ОРС АЕ Клієнт з’єднується з ОРС АЕ Сервером і підписується під отримання повідомлень про виникнення цих подій. При підписці, ОРС АЕ Клієнт вказує додаткові критерії фільтрації повідомлень. Специфікацією підтримується можливість квітування повідомлень ОРС АЕ Клієнтом. 

OPC HDA (Historical Data Access). ОРС HDA Сервер надає доступ ОРС HDA Клієнту для отримання збережених даних. Даний Сервер підтримує два СОМ Об’єкти: OPC HDA Server – який надає доступ до архівних даних, та OPC HDA Browser, який надає доступ до переліку змінних, які зберігаються в архіві. Читання архівних даних проводитись з використанням 3-х різних механізмів. Перший механізм передбачає зчитування архівних даних в певному часовому діапазоні для однієї або декількох змінних, які визначені іменами. Кількість зчитаних значень обмежується Клієнтом. Другий механізм передбачає зчитування архівних даних по часу їх відновлення (Time Stamp). Третій механізм дозволяє отримувати статистичну інформацію по збереженим даним. У ОРС HDA інтерфейсі також передбачена можливість вставки, заміни або знищення архівних даних.  У наступних підрозділах буде розглядатися тільки ОРС DA технологія.