Лабораторне заняття 7. Звіт.

Оформлення звіту.

Після закінчення роботи, відправте звіт у форматі DOC чи PDF, оформлений у вигляді, наведеному нижче.

Перевірка виконання роботи та питання до захисту.

Викладачем перевіряється виконання всіх пунктів роботи відповідно до занотованих у звіті результатів. Оцінюється повнота результатів. Кінцева оцінка коригується по усному опитуванню при очному спілкуванню. Кожен результат студент повинен пояснити. У випадку виникнення помилок або запитань щодо проведення певного пункту, його необхідно буде повторити.

Пункт 2. Налаштування адаптерів.

Навести копію екрану на якому видно налаштування адаптерів згідно прикладів наведених на рис.Д20.

Рис.Д20. Приклади копії екранів налаштування параметрів для звіту.

 

Пункт 3. Визначення MAC-адрес утилітою  Getmac.

Навести копію екрану на якому видно необхідні параметри для адаптерів гостьової ОС.

Підключення на віртуальній машині.

Ім’я підключення

Мережний адаптер

Фізична адреса (MAC)

 

 

 

 

 

 

Навести копію екрану на якому видно необхідні параметри для адаптерів хостової ОС.

Підключення на хостовій ОС.

Ім’я підключення

Мережний адаптер

Фізична адреса (MAC)

 

 

 

 

 

 

Параметри підключення для вузлів мережі.

Параметр

Хостова ОС

Гостьова ОС

Ім’я підключення

 

 

Мережний адаптер

 

 

Фізична адреса (MAC)

 

 

 

Пункт 4. Тест наявності підключення.

Навести копії екранів.

Написати висновок щодо наявності підключення.

 

Пункт 5. Робота з кешем ARP.

Навести копії екранів.

Написати пояснення до отриманих результатів.

 

Пункт 7. Прослуховування мережі.

Навести копії екранів.

Написати пояснення до отриманих результатів.

 

Пункт 8. Аналіз пакету.

Навести копії екранів.

Пакети та їх поля.

Пакет (протокол), по порядку вкладеності

Поле пакету

Значення

Пояснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 9. Аналіз gratuitous ARP.

Навести копії екранів

Пакети та їх поля.

Пакет (протокол), по порядку вкладеності

Поле пакету

Значення

Пояснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написати загальне пояснення до отриманих результатів.