Контрольна робота №1 "Символьна передача."

Формат MSWord
Формат PDF

Практичне завдання полягає в формуванні студентом символів, які формує  асинхронний трансивер, та розрахунок їх часу передачі.

Теоретичні відомості.

Один з асинхронних способів передачі є символьна передача. При такому способі, дані які передаються діляться на символи по декілька біт (як правило по 8 або 7) і обрамляються службовими бітами. На рис.1 графічно представлено передачу двох байт D816(110110002) та C416(110001002) при наступних настройках: біт парності – «непарний», 1 стоповий біт, бітова швидкість - 9600 біт/с. При відсутності передачі на лінії утримується логічна "1". При передачі символу передавач скидає сигнал на "0" і тримає його протягом 1-го біту, який називають стартовим бітом. За цей час приймач синхронізується з передавачем і готовиться до прийому бітів даних, які передаються відразу після стартового біту. Потім передається біт парності (біт паритету – parity bit), якщо він використовується при обміні. Даний біт призначений для контролю за правильністю передачі даних і вибирається з ряду: парний (even), непарний (odd), відсутній (none). При виборі останнього на фізичному рівні не проводиться контроль помилок. Якщо використовується парний (even) біт паритету, то при передачі підраховується кількість одиничних бітів даних, і якщо їхня кількість непарна, то добавляється біт паритету рівним логічній "1", в протилежному випадку добавляється логічний "0". При непарному (odd) паритеті – навпаки, передавач буде добавляти до бітів даних логічну "1" або "0" так, щоб сума одиничних бітів в бітах даних разом паритетним була непарною. Приймач перевіряє суму прийнятих одиничних бітів даних та паритету і якщо не вона не співпадає з типом наперед визначеного біта паритету, сигналізує про це верхнім рівням, які вирішують можливість повторного запиту.

За бітом паритету, йдуть стопові біти, призначення яких витримати мінімальну паузу між символами. Кількість стопових бітів як правило вибирається 1, 1.5 або 2. За стоповими бітами може відразу йти наступний символ, тобто стартовий біт наступного символу.

При методі передачі NRZ передача кожного символу розраховується за формулою:

TSYMB= NSYMB* TBIT = NSYMB/ШПБ                    (1)

 • де TSYMB – час передачі символа (с),
 •  NSYMB – кількість бітових інтервалів в символі (біт);
 •  TBIT – час одного бітового інтервалу (с);
 •  ШПБ – бітова швидкість (біт/с);
 •  Кількість бітових інтервалів в символі розраховується як сума кількості бітів даних, стопових бітів + 1 (стартовий біт) + 1 (якщо є біт паритету).

Приклад завдання.

Нарисувати діаграму стану лінії при передачі 2-х символів, при мінімальній паузі між ними, та розрахувати час передачі за умов:

 • бітова швидкість: 19200 біт/с;
 • біти даних 1-го символу: 11011000
 • біти даних 2-го символу: 00100011
 • паритет: непарний;
 • кількість стопових біт: 1   

Приклад рішення.

Діаграма стану показана на рис.5.1. Для зручності рекомендується виконувати діаграму на листочку в клітинку, де за один бітовий інтервал беруться дві клітинки. Логічний стан "1" рисується як високий рівень сигналу, а "0" – низький. При відсутності стопового біту, він не передається, тому і не рисується. Кожний бітовий інтервал підписується його функціональним призначенням

У кожному символі 11 бітових інтервалів: 1 стартовий біт, 8 біт даних, 1 біт паритету, 1 стоповий. При бітовій швидкості 19200 біт/с, час передачі 2-х символів розраховується за формулою (1):

 2*TSYMB= 2*11/19200 = 1.1458 мс

Завдання.

Нарисувати діаграму стану лінії при передачі 2-х символів, при мінімальній паузі між ними, та розрахувати час передачі за умов, вказаниї у варіанті:

 • бітової швидкості;
 • бітів даних 1-го символу та 2-го символу (може бути 7 або 8 біт)
 • паритету;
 • кількості стопових біт;

№ вар

Прізвище І.П.

біт. швидкість

біт/с

1-ий символ

2-ий символ

Паритет

Кількість стопових біт

АКС-4-2

1

АЛЬОХІН   Максим  

9600

01010101

10101010

пар.

1

2

АНДРІЙЧУК Дмитрій

19200

11001100

00110011

неп.

2

3

БЄЛЬСЬКИЙ Богдан

9600

10000111

10101000

відс

1.5

4

БОРИСЕНКО Микола

19200

00011111

11100001

пар.

1

5

БРЕЗІЦЬКИЙ Олександр

19200

1100110

0011001

неп.

2

6

БУТКО Дмитро

9600

0011001

1100111

пар.

1

7

ВІТРУК Михайло

9600

11000011

01001010

відс

1.5

8

ВОВЧУК Олексій

9600

10000001

10000101

пар

1

9

ВОРОНЦОВ Олександр

19200

11110001

01010101

неп.

1.5

10

ДОНЧЕНКО Ірина

9600

10001110

01110001

пар.

1.5

11

ІЛЬЄНКО Олексій

19200

00110111

01011111

відс

1.5

12

КАРПЮК Марина

9600

0101010

1010101

пар.

1

13

КАРТАВИХ Дмитро

9600

1000000

1000010

пар.

1

14

КУЦИЙ Олександр

9600

01000000

10110110

пар

1

15

ЛАЗЕБНОВ Владислав

19200

00011101

11011111

пар

1

16

МАРЧУК Олексій

19200

10100111

11100100

неп.

2

17

МИХАЙЛЕНКО Богдан

9600

01101111

01111000

неп

2

18

МИХНО Дмитро

9600

1110011

0011110

відс

1.5

19

ПОДЛЄСНИЙ Денис

19200

0100111

1000000

пар

1

20

ПОЖАР Віталій

9600

1000011

1010100

відс

1.5

21

ПОПОВИЧ Андрій

9600

1101101

1011100

неп

2

22

ПРОТОКОВИЛО Сергій

19200

01001111

10000001

пар

1

23

ШЕЙКО Олександр

19200

11001101

11000000

пар.

1

74

Хичій Кристина

9600

1101101

1010100

відс

2

75

Рура Вікторія

9600

1011100

1000011

неп

1

АКС-4-3

24

АНДРЄЄВА   Оксана

9600

1011111

0111111

неп.

2

25

БЛИЗНЮК Владислав

19200

1111111

0111000

неп.

2

26

БОКОЧ Іван

19200

1010011

1110010

відс

1.5

27

БОНДАРЕНКО Костянтин

19200

0001111

1110000

неп.

2

28

ЗАЇЧЕНКО   Олексій

19200

0001110

1101111

неп.

2

29

КАРАЦЮПА Олександр

19200

1111111

1000011

відс

1.5

30

КІРІЛКОВ Олександр

9600

10111111

01111110

пар.

1

31

КЛІМНІЧЕНКО Володимир

19200

11111110

10000111

відс

1.5

32

КРАМАР Владислав

19200

11111110

01110001

неп.

2

33

МЕЛЬНИЧУК Ярослав

9600

01110001

01110100

відс

1.5

34

ПОНОМАРЕНКО   Сергій

9600

01100001

00100101

пар.

1

35

ПУХЛЯКОВА Маргарита

19200

1011111

0011100

відс.

1.5

36

РОМАНЮК Богдан

9600

0110111

0111100

відс.

1.5

37

РУБАН Андрій

9600

11100111

00111100

відс

1.5

38

СОКОЛОВА Ганна

19200

1111000

1011100

неп.

1.5

39

ТИМОХІН   Денис

9600

0111000

0111010

пар.

1

40

ТИХОНОВ Олександр

19200

0011011

0101111

пар

1

41

ФЕДІЄНКО Антон

9600

0101111

1110101

неп

2

42

ХВОРОСТЕНКО Ростислав

19200

0110110

1011110

неп.

2

43

ЦИРУЛЬНИК Денис

19200

1110001

0011100

неп.

2

44

ЧЕРКАСОВ   Дмитро  

9600

10001100

11110001

неп.

2

45

ЧОРНОЙВАН Марина

9600

1010010

0011100

відс

1.5

46

ЧУХНО Олег

9600

10110101

01100110

неп.

2

47

ШИШАК Альона

9600

0101111

0000111

пар

1

48

ШКОЛЬНИЙ Дмитро

19200

10001110

01101010

пар.

1

49

ЯНКО Олександр

9600

11100010

01110011

вісд

1.5

АКС-4-4

50

БОЙКО Назар

19200

0001111

0101110

відс.

1.5

51

ВАРИЧЕВ Андрій

9600

1100110

0011001

пар.

1

52

ВОЛОШИН Ярослав

19200

0110100

1001011

неп.

2

53

ГАВРИЛЮК Ігор

9600

1101011

0010101

відс

1.5

54

ГУМІН Руслан

19200

1101101

0010010

пар.

1

55

ЄЛЕЦЬКИХ Андрій

9600

1101110

0010001

неп.

2

56

ЄЛЕЦЬКИХ Сергій

19200

1110001

0001110

відс

1.5

57

КЛИМЧУК Євгеній

9600

1110010

0001101

пар.

1

58

КУЦИХ Михайло

19200

1110100

0001011

неп.

2

59

ЛОГВИНЕНКО Олександр

9600

1110110

0001001

відс

1.5

60

ЛОГВИНЕНКО Роман

19200

1111000

0000111

пар.

1

61

МОСКАЛЕНКО Олександр

9600

1111010

0000101

неп.

2

62

ОДНОРОГ Юрій

19200

1111100

0000011

відс

1.5

63

ПАРОВЕНКО Максим

9600

1111110

0000001

пар.

1

64

ПЮРО Павло

19200

10000001

01111110

неп.

2

65

РЕДЧИЦЬ Богдан

9600

10000010

01111101

відс

1.5

66

РЕМЕЗ Роман

19200

10000011

01111100

пар.

1

67

САМОЙЛЕНКО Дмитро

9600

10000100

01111011

неп.

2

68

СУРЖЕНКО Павло

19200

10000101

01111010

відс

1.5

69

ТІЩЕНКО Олександр

9600

10000110

01111001

пар.

1

70

ШАЛЮТА Олег

19200

10000111

01111000

неп.

2

71

ШЕВЧЕНКО Дмитро

9600

10001000

01110111

відс

1.5

72

ЯКОВЕНКО Антон

19200

10001001

01110110

пар.

1

73

ЯНЮК Олександр

9600

10001010

01110101

неп.

2