Мета дисципліни – формування знань та навичок для застосування сучасних методів, способів та засобів автоматизації що відносяться до так званих технологій Індустрії 4.0, промислового інтернету речей (IIoT), хмарних обчислень для побудови сучасних автоматизованих систем керування виробництвом та іншими сферами діяльності людини.  Предметом вивчення навчальної дисципліни є структури, способи, засоби та алгоритми збору даних з територіально-розподілених об'єктів керування, їх обробки, аналізу та формування знань з використанням сучасних технологій хмарних та туманних обчислень і методів обробки великих даних та машинного навчання.