ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.12. Анімація руху ("Движение")

Позиція елемента по вертикалі або/та горизонталі може бути прив’язана до значення виразу. Налаштування анімації руху проводиться через вкладу "Движение", відповідно в закладках "По горизонтали" та "По вертикали" (див. рис.Д3.1.14). Також можна реалізувати анімацію обертання через закладку "Вращающийся". Рух задається через зміщення елементу в пікселях відносно початкової точки. Зміщення при мінімумі результату "Выражение движения" задається відповідно до значення мінімуму величини, аналогічно для максимального зміщення. Мінімум та максимум величини може братися з властивостей діапазону тегу (мінімуму і максимум в одиницях виміру) або вказуватися явно, після виставлення опції "Укажите диапазон". 

Для анімації обертання вказуються не значення зміщення а кути обертання відносно початкової позиції. Точка осі, відносно якої буде відбуватися обертання вказується в "Смещение центральной оси".

Для одного елементу може одночасно задаватися анімація руху по двом осям і обертання.

Рис.Д3.1.14. Налаштування анімацій руху (вкладка "Движение").