ЛР3 Vijeo Citect: Основи розробки людино-машинного інтерфейсу (графічної підсистеми) в SCADA Vijeo Citect

Додаток 3.1. Базові можливості графічної підсистеми та робота з графічним редактором Vijeo Citect

Д3.1.4. Властивості та анімація графічних елементів

Графічні елементи мають багато спільних налаштувань. Деякі з цих налаштувань означують залежність поведінки властивостей елементу в режимі виконання від значення змінної або виразу, а також ті операції, які необхідно провести при певних діях оператору. Якщо якась властивість елементу змінюється в залежності від значення змінної чи виразу, або, навпаки, операція над елементом приводить до певної дії – то кажуть, що цей елемент анімований або динамічний. Статичні елементи, такі як, наприклад, лінія, еліпс чи текст за замовченням не мають анімації, однак якщо їх властивість анімувати - вони стають динамічними. У Vijeo Citect до одного елементу можна застосувати декілька різних анімацій, змінюючи відповідні властивості. Властивості, що залежать від значення змінної чи виразу будемо також називати анімованими.  

Доступ до налаштування властивостей елементу відбувається через його контекстне меню (рис.Д3.1.5). Усі властивості згруповані в 2-х рівневі панелі налаштувань, де перший рівень надається через горизонтальні вкладки, а другий – через вертикальні закладки, що доступні на кожній вкладці. Так, наприклад, на рис.Д3.1.5 показані властивості "Вид"->"Общие". У вкладці "Вид" доступні також закладки "3D эффекты" та "Видимость".  

Рис.Д3.1.5. Налаштування властивостей елементу

Для анімації властивостей елементу, як правило, необхідно вказати Cicode вираз (див. також Д3.2.1). Вираз записується таким чином, щоб його результат давав значення потрібного типу, якого потребує анімація. Так, наприклад, на рисунку Д3.1.6 показане вікно налаштування властивості видимості елементу. У даному випадку елемент буде прихований, коли значення змінного тегу T1_LT1 буде більше нулю. Слід звернути увагу на те, що результат виразу у даному випадку повинен бути булевим (типу так/ні). Частковим випадком виразу є змінна (тег). У випадку анімації видимості (рис.Д3.1.6) замість виразу можна було б вказати тег типу DIGITAL.

Рис.Д3.1.6. Використання Cicode виразів  

Для вставки у вираз змінних та функцій можна скористуватися помічником (див. рис.Д3.1.7).

Рис.Д3.1.7. Помічник вставки змінних та функцій.