ЛР2 Vijeo Citect:Знайомство з середовищем розробки SCADA Vijeo Citect. Створення змінних реального часу для проекту.

Додаток 2.1. Короткі відомості про файли та редактор проекту

Проект середовища розробки представляє собою набір файлів, які розмішуються в папці проекту. Усі проекти (їх папки) Vijeo Citect 7.2 у Windows XP за замовченням розміщуються у директорії "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.20\User" (рис.Д1.1). У будь якому випадку, розміщення визначається параметром [CtEdit]User із файлу Citect.ini (даний запис значить, що параметр має назву "User" і знаходиться в розділі ini-файлу "CtEdit" )

Місце розміщення файлів середовища виконання вказаний в параметрі [CtEdit]Run. Цей параметр можна змінити шляхом безпосереднього редагування файлу Citect.ini. Тим не менше, зручніше його змінювати за допомогою майстра конфігурування комп’ютера (див. лаб. роб №1). Крім того, після компіляції проекту в середовищі розробки, Vijeo Citect автоматично виставляє в цьому параметрі місце розміщення папки проекту. Таким чином, немає потреби в ручному задаванні параметру після переключення на інший проект.           

Провідник Citect відображає тільки ті проекти, які внесені до центральної бази даних проектів (MASTER.DBF). Не рекомендується редагувати чи видаляти цей файл, так як і інші файли проектів, що знаходяться в цих директоріях.

Рис.Д1.1. Вміст папки з проектами Vijeo Citect 7.2.

Розміщення папки проекту а також інші властивості можна побачити у вікні властивостей проекту (рис.Д1.2), яке викликається через контекстне меню проекту в провіднику.   

Рис.Д.1.2. Вікно властивостей проекту

Якщо глянути на зміст папки проекту можна пересвідчитися у великій кількості файлів з розширенням *.DBF та *.NDX – це файли баз даних однойменних розділів проекту. Графічні сторінки мають розширення *.CTG та *.CTF. Відповідно до файлів режиму розробки після компіляції створюються однойменні файли *.RDB,  які потрібні для середовища виконання. Файли проекту не рекомендується редагувати звичайними редакторами баз даних, так як можна пошкодити їх цілісність. Для редагування необхідно використовувати редактори Vijeo Citect або Excel через спеціальну надбудову ProjectDBFAddIn, яку попередньо треба інсталювати на комп’ютер (див. додаток 2.2).

Неграфічні дані в проекті редагуються з використанням "Редактора проектів". Цей редактор по суті представляє собою середовище перегляду/зміни/добавлення окремих записів таблиць DBF у форматованому вигляді. Крім того редактор вміщує ряд команд для роботи з проектом.

На рис.Д1.3 показане вікно редагування запису дискретних тривог. Редактор може працювати у режимі відображення основних параметрів або розширеному режимі, в якому показуються усі параметри. Перемикання між режимами проводиться клавішею "F2". Кожний запис відображається та редагується окремо. Перехід до потрібного запису проводиться за допомогою полоси прокрутки, аж поки в низу вікна біля індикатору номеру запису не буде вказано "Конец файла".

Для добавлення нового запису редагуються необхідні поля якогось з існуючих записів, після чого необхідно натиснути "Добавить". Зміна запису проводиться після натискання кнопки "Заменить", видалення - "Удалить". Слід відмітити, що при виклику у вікні редактору запису команди "Удалить", цей запис буде тільки помічений, як видалений, але не видалений. Помічені записи за необхідності можна повернути назад (зняти відмітку), для чого у редакторі ці записи можна показувати разом з іншими. Для активації такого режиму треба виставити опцію "Инструменты"->"Параметры"->"Показывать удаленные". Ми не рекомендуємо відображати видалені записи, так як це вносить плутанину в редагування. Користуйтесь цим режимом тільки в крайній необхідності.

Для пошуку потрібного запису в проекті інколи корисно використовувати команду "Изменить"–"Найти".

Слід зазначити, що редактор проектів не надає можливості перегляду та зміни в табличній формі, що досить незручно у багатьох випадках. Тому для професійного користування редактором краще користуватися ProjectDBFAddIn (див. додаток 2.2

 Рис.Д1.3. Вікно властивостей проекту

Окрім редагування таблиць DBF, редактор проектів надає команди компіляції, запуску середовища виконання а також упаковки бази даних проекту. Упаковка ("Файл"->"Упаковать") видаляє усі помічені для видалення записи. Бувають випадки, коли помічені для видалення записи заважають компіляції проекту, тому ця команда може допомогти в таких ситуаціях.

Компіляція може пройти успішно або з помилками. При помилках компіляції проект не скомпілюється і запускатися не буде. Компіляція може відбутися з попередженнями, що сигналізує про можливі некритичні помилки в проекті, з якими середовище виконання може працювати. Дізнатися про наявні помилки або/та попередження можна перейшовши до меню "Файл"->"Компилировать ошибки…" (це помилка перекладу, у нових версіях Vijeo Citect пункт називається "Ошибки компиляции" ) (рис.Д1.4). У полі тип вказується характер помилки: ERROR – помилка компіляції; WARNING – попередження; FATAL – компіляція закінчилася невдало із-за порушення цілісності файлів, помилки доступу, тощо. За допомогою скролінгу можна передивитися усі помилки, поки в низу вікна не буде вказано "Конец файла". Натискання на кнопці "Перейти" може забезпечити перехід на місце проекту, де відбувається помилка.

    Рис.Д1.4. Вікно помилок компіляцій та попереджень.