Лабораторне заняття 5. Основи функціонування MODBUS TCP/IP.

ДОДАТОК 5.1. УТИЛІТА ДЛЯ ВІДПРАВКИ/ПРИЙОМУ TCP/UDP ПАКЕТІВ .

Д.5.1.1. Призначення (https://packetsender.com).         

 Безкоштовна утиліта Packet Sender призначена для відправки та прийому повідомлень всередині TCP або UDP пакетів. Повідомлення можна задавати як в символьному вигляді (ASCII) так і у вигляді 16-кових байт-кодів.  Утиліта Packet Sender доступна для різних типів платформ.    

У даній лабораторній роботі Packet Sender використовується для обміну з сервером Modbus TCP, який знаходиться на віртуальному/реальному контролері. На віртуальній машині підготовленій для даної дисципліни, Packet Sender відсутній, тому актуальну версію необхідно завантажити зі сторінки сайту автору (https://packetsender.com/download). Ми рекомендуємо завантажити портативну версію за посиланням    https://github.com/dannagle/PacketSender/releases/download/v4.7/PacketSenderPortable_2016-01-24.zip. Після завантаження, ZIP-файл необхідно розпакувати і перенести на віртуальну машину, наприклад в корінь диску C.   

Д.5.1.2. Основи роботи з утилітою (https://packetsender.com/documentation)

Загальний вигляд утиліти показаний на рис.Д5.1. Для відправки пакету на конкретний вузол його адреса IP вказується в поле Address, а TCP порт програми-серверу (у нашому випадку це Modbus TCP/IP Сервер в контролері) вказується в полі Port. Повідомлення може задаватися у вигляді байтової послідовності HEX кодів вказуючи їх в полі HEX через пробіл. Для відправки повідомлення запиту необхідно натиснути кнопку "Send".

Усі відправлені та прийняті повідомлення відображаються в журналі повідомлень. На рисунку Д.5.1 червоним кольором показане відправлене повідомлення-запит (поле FromIP=You), а фіолетовим - прийняте повідомлення-відповідь (поле FromIP=127.0.0.1). Для очистки журналу повідомлень необхідно натиснути "Clear Log"            

Рис.Д5.1