Хмарні сервіси в АСУТП (лек)

3. Моделі топологій хмар

3.1. Приватна хмара

У приватній хмарі інфраструктура надана одній організації або корпорації. Немає концепції спільного використання ресурсів або об'єднання за межами власної інфраструктури власника. У приміщеннях спільне використання та розпорядження ресурсами є загальними. Приватна хмара існує по ряду причин, включаючи безпеку та перевіреність якості. Тобто, для гарантії, що інформація обробляється виключно системами, керованими клієнтом. Однак, щоб вважатися хмарою, повинні існувати деякі аспекти хмарних сервісів, такі як віртуалізація і балансування навантаження. Приватна хмара може бути локальною або може бути спеціалізованим в обладнанні, що надаються третьою стороною виключно для його використання.