Лекція 2.1. Використання RESTful

6. Відображення URI, аналогічних структурі каталозів

З точки зору звернення до ресурсів з клієнтського за стосунку URI, що надаються, означують наскільки інтуїтивним буде Web-сервіс REST і чи буде він використовуватися так, як припускав розробник. Третя характеристика Web-сервісу RESTful повністю присвячена URI.

URI-адреси Web-сервісу REST повинні бути інтуїтивно зрозумілими. Розглядайте URI як якийсь самодокументований інтерфейс, що майже не вимагає пояснень або звернення до розробника для його розуміння і для отримання відповідних ресурсів. Тому структура URI повинна бути простою, передбачуваною і зрозумілою.

Один із способів досягти такого рівня зручності використання - побудова URI за аналогією зі структурою каталогів. Такого роду URI є ієрархічними, що походить із одного кореневого шляху, розгалуження якого відображають основні функції сервісу. Згідно з цим означенням, URI - це не просто рядок зі слешами як роздільниками, а скоріше дерево з встановленими вище і нижче лежачими гілками, з'єднаними в вузлах. Наприклад, в сервісі обговорень різних тем (від Java до паперу) можна визначити структурований набір URI такого вигляду:

http://www.myservice.org/discussion/topics/{topic}

Корінь /discussion має нижчий вузол /topics. Нижче розташовуються назви тем (наприклад, gossip (чутки), technology (технологія) і т.д.), кожна з яких вказує на свою гілку обговорення. В рамках цієї структури можна легко викликати гілки обговорення простим введенням чогось після /topics/.

У деяких випадках каталого-подібна  структура особливо добре підходить для шляхів до ресурсів. Як приклад можна назвати ресурси, впорядковані за датою. Для них дуже добре підходить ієрархічний синтаксис.

Наступний приклад інтуїтивно зрозумілий, оскільки заснований на правилах:

http://www.myservice.org/discussion/2008/12/10/{topic}

Перший фрагмент шляху - чотири цифри року, другий - дві цифри дня і третій - дві цифри місяця. Подібне пояснення може здатися дещо спрощеним, але це саме той рівень простоти, який нам потрібен. Люди і комп'ютери можуть легко генерувати подібні структуровані URI, оскільки вони засновані на правилах. Вказівка фрагментів шляху у відповідних позиціях згідно синтаксису робить URI уніфікованими, оскільки існує закономірність їх створення:

http://www.myservice.org/discussion/{year}/{day}/{month}/{topic}