Print this chapterPrint this chapter

База даних реального часу

Змінні (Теги)

Вище сказано, що база даних реального часу вміщує змінні, які часто називають тегами (tag). Слід зазначити, що в багатьох SCADA-програмах поняття "тег" та "змінна" відсутні взагалі, а побудова і функціонування серверної частини значно відрізняється від описаної в даному посібнику. Так, наприклад, в SCADA Trace Mode, центральним місцем є "канали", які вміщують всю функціональність обробки даних від джерела до місць призначення та в зворотному напрямку. Тим не менше, нижче приводиться певне, найбільш поширене та усереднене представлення реалізації БДРЧ.

Розробник проекту створює теги відповідно до вимог його задачі. При цьому він повинен налаштувати властивості тегів для виконання над ними потрібних операцій. Ці операції залежать від типу та призначення тегів і звісно залежать від особливостей конкретного середовища, тобто SCADA програми.

Теги, що мають за джерело даних зовнішній пристрій (контролер) називаються тегами( або змінними) вводу/виводу. Вони потребують обміну через підсистему воду/виводу, тому мають відповідні до цього властивості та потребують налаштування обміну та перетворення. Для таких тегів характерні операції зчитування/запису з джерела даних, перевірка на діапазон та достовірність, масштабування та додаткових перетворень. Нижче наведемо орієнтовний перелік властивостей, які вказуються для таких тегів при розробці:

- ідентифікатор або ім'я тегу;

- короткий опис (коментар);

- тип;

- параметри налаштування вказівки на джерело даних (наприклад, контролер);

- періодичність оновлення;

- параметри налаштування масштабування;

- інші параметри   

На відміну від тегів вводу/виводу, внутрішні теги, не потребують зв’язку з джерелом. Вони використовуються для обміну даними між підсистемами SCADA/HMI та збереження проміжних результатів. Окрім внутрішніх тегів SCADA-програма додатково може надавати можливість роботи з системними тегами (наприклад для отримання інформації про дату та час), або математичними, імітаційними чи іншими, які є дуже специфічним для кожної  SCADA-програми.  

Слід зазначити, що політика ліцензування SCADA-програм, як правило враховує кількість саме тегів вводу/виводу, так як це опосередковано вказує на масштаби та вартість системи (адже чим більша вартість системи, тим більше замовник спроможній заплатити за ліцензію та більша відповідальність постачальника SCADA-програми). Тому розробники проектів для SCADA нерідко припускаються до хитрощів, щоб зменшити кількість тегів вводу/виводу. Наприклад, при передачі в контролері можна упакувати біти в цілі числа, отримуючи в результаті на кожні 16 або навіть 32 бітові змінні контролера тільки один тег вводу/виводу SCADA.